Vlaanderen en Europa investeren ruim € 32 000 000 in de Vlaamse arbeidsmarkt

Vlaanderen en Europa hebben onlangs 168 organisaties een goedkeuring gegeven om te starten met hun ESF-project. Om hen alvast een duwtje in de rug te geven, hebben het Europees Sociaal Fonds en de Vlaamse Overheid een totaalbudget van 32 840 000 euro voorzien om hun project tot een goed einde te brengen. Hiervan komt er 14 566 000 euro uit het Europees Sociaal Fonds en 18 274 000 euro van de Vlaamse Overheid. Binnen deze projecten ligt de focus op verschillende doelgroepen:

Kwetsbare groepen

Binnen de ESF oproep ‘Begeleiding kwetsbare groepen in Vlaanderen en Brussel’ werden er in totaal  44 projecten goedgekeurd. Met deze projecten willen we vooral de moeilijk bereikbare mensen begeleiden naar de arbeidsmarkt (vb. personen met een arbeidshandicap, allochtonen, ouderen, kortgeschoolden, langdurig werklozen…) .
Voor deze projecten werd een totaalbedrag van 5 148 000 Euro Europese middelen en 5 148 000 Euro Vlaamse middelen voorzien.

Jongeren

Ook de jongeren worden niet aan hun lot overgelaten bij ons. We willen dan ook via de Werk Inleving Jongeren III oproep de jongeren door middel van onder andere sport, laten werken aan hun competenties. We hebben hier een totaal van 4 278 000 euro Europese en 6 417 000 euro Vlaamse middelen voorzien om 13 projecten van start te laten gaan.

Werknemers

Ook mensen die reeds tewerkgesteld zijn willen we langer en duurzamer aan het werk houden. Via onze oproepen ‘Opleidingen in bedrijven’, Duurzaam loopbaanbeleid’ en ‘Anders organiseren’ kennen we 3 168 000 euro Europese middelen en 4 752 000 euro Vlaamse middelen toe aan de 97 goedgekeurde projecten binnen deze oproepen.

De toekomstige arbeidsmarkt

Het Europees Sociaal Fonds kijkt ook naar de toekomst. Door in te spelen op innovatie willen we de arbeidsmarkt nog beter maken voor de mensen van morgen. Met de ESF oproepen innovatie door adaptatie en innovatie door exploratie, geven we 14 organisaties een duwtje in de rug om aan de arbeidsmarkt van morgen te werken. Hiervoor voorzien we een totaal van 1 972 000 euro Europese middelen en  1 957 000 euro Vlaamse middelen.