Voor scholen en organisaties: projectoproep ABO-project, Brugproject en IBAL project met indiening 11 mei 2017

Het Departement Onderwijs en Vorming lanceert met de beschikbare ESF-kredieten volgende oproepen:

  • Project Intensieve Begeleiding Alternerend Leren: dit project is een bijsturing van het lopende IBAL-bis project en beoogt een vlotte integratie van een jongere in de werkplekcomponent binnen het deeltijds beroepssecundair onderwijs. De oproep richt zich naar derdenorganisaties die als organisator van een IBAL-traject willen optreden.
  • Brugproject: dit project kadert binnen het decreet leren en werken en richt zich tot de begeleiding van jongeren die arbeidsbereid zijn maar waarvan de arbeidsgerichte attitudes en vaardigheden nog verder dienen te ontwikkelen. De oproep richt zich naar derdenorganisaties die als organisator van een Brugproject willen optreden.
  • ABO-project: dit project kadert binnen de organisatie van een facultatieve integratiefase, in de vorm van een alternerende beroepsopleiding in het Buitengewoon Secundair Onderwijs, OV3. De oproep richt zich naar deze scholen en biedt deze de mogelijkheid na afloop van het project de jongere een premie toe te kennen.

De oproepen en bijhorende oproepvragen bevatten alle noodzakelijke gegevens die indieners moeten toelaten hun voorstellen tijdig en correct in te dienen.

Vragen mogen steeds gericht worden aan lerenenwerken@vlaanderen.be