Wat na de sluiting van Ford Genk?

Eind 2014 sloot Ford Genk definitief de deuren. Voor duizenden mensen betekende dit het einde van hun carrière bij dit bedrijf. Aangezien de sluiting reeds in 2013 aangekondigd was, bleef het Europees GlobalisatieFonds niet bij de pakken zitten. In het najaar van 2013 werden de eerste oproepen om werknemers naar nieuw werk te begeleiden gelanceerd.
Anno 2016 heeft 42% van de Ford Genk werknemers ondertussen een nieuwe uitdaging gevonden op de arbeidsmarkt. 22% van de mensen zijn nog op brugpensioen (het huidige SWT-stelsel) kunnen gaan. 32% is momenteel nog op zoek, waaronder het grootste deel 50 plussers (53,7%). De Europese commissie is gisteren op bezoek geweest bij enkele projecten die deze mensen opgevangen hebben. Het loont dan ook de moeite om alles eens op een rijtje te zetten wat er tot nu toe allemaal is gedaan om deze mensen op te vangen. Deze projecten werden opgestart in samenwerking met de VDAB en stad Genk.

Aanwervingsbonus stad Genk

Op 1 januari 2015 ging een nieuw subsidiereglement in voege voor bedrijven die nieuwe tewerkstelling creëren in Genk. Per voltijdse nieuwe, bijkomende job kan een bedrijf 3.000 euro subsidie krijgen voor de aanwerving van een persoon die de laatste drie maanden geen werk had.
Voor de aanwerving van alle anderen (voornamelijk mensen die wel al een job hadden), ontvangt een bedrijf 2.000 euro. Deze nieuwe subsidie is één van de maatregelen die de stad Genk neemt om het enorme banenverlies door de sluiting van Ford en toeleveranciers op te vangen. Tegelijk komt de stad zo ook tegemoet aan de vraag naar een stimulans voor bedrijven die zich in Genk vestigen. Het stadsbestuur voorziet 4 000 000 euro voor nieuwe jobs bij bestaande of nieuwe Genkse bedrijven. Het reglement is vier jaar geldig, dus tot eind 2018 kunnen nieuwe en bestaande Genkse bedrijven hier een aanvraag voor indienen.

Opleidingen

Dankzij de middelen vanuit EGF heeft VDAB Limburg de mogelijkheid gekregen om extra opleidingen voor ex Ford en toeleveringsbedrijven te voorzien. Het competentiecentrum bouw en logistiek in Bilzen heeft hierbij heel wat ex werknemers opgeleid. Zo konden de werknemers zich specialiseren tot onder andere:

  • Wegenwerker;
  • Torenkraanbestuurder;
  • Bouwplaatsmachinist;
  • Buschauffeur;
  • Vrachtwagenchauffeur;
  • Heftruckchauffeur.

Begeleiding

Naast de extra opleidingen heeft VDAB Limburg een extra opdracht op de markt geplaatst waarbij ze op zoek zijn gegaan naar een partner die deze ex werknemers kunnen ondersteuning in hun begeleiding naar werk. Hiervoor werd er nauw samengewerkt met vzw De Winning. Zij helpen personen die niet (of niet meteen) aan de slag kunnen op de reguliere arbeidsmarkt. Hierbij geven ze ondersteuning bij het ontdekken en ontwikkelen van hun arbeidskansen. Dat doet men via begeleiding, opleiding, werkervaring en bemiddeling, zodat een duurzame tewerkstelling mogelijk wordt.