Werkbaarheidscheque een groot succes, maar foute berichtgeving rond het subsidiebedrag

Werkgevers vinden steeds vaker de weg naar de werkbaarheidscheque en daar kunnen we enkel blij om zijn. In de eerste helft van dit jaar werden er al bijna evenveel cheques aangevraagd als in het volledige jaar 2020. Er wordt ook meer advies ingekocht rond het organiseren van telewerk.

De Minister trekt dit jaar dan ook extra geld uit om ondernemingen hierin te ondersteunen. 

Ook de media pikte dit nieuws op, helaas kan sommige info in de pers verkeerd geïnterpreteerd worden.  Daarom verduidelijken we graag nog even wat de werkbaarheidscheque precies inhoudt.
Een onderneming kan maximaal drie keer steun aanvragen. Ze kunnen in totaal tot 10.000 euro ontvangen, die 60 procent van de kosten dekt. In de pers verscheen verkeerdelijk dat een organisatie driemaal 10.000 euro kon aanvragen.

U kan een Werkbaarheidscheque aanvragen om:
• een meting of scan aan te kopen om de werkbaarheidsgraad in de organisatie in kaart te brengen;
• begeleiding in te kopen bij het uitvoeren van een scan/meting;
• advies, begeleiding en/of opleiding aan te kopen, waarbij telkens aandacht moet zijn voor het psychosociaal welbevinden van de medewerkers.

Alle info over de voorwaarden en het aanvragen van een werkbaarheidscheque vindt u op https://www.vlaanderen.be/werkbaarheidscheques