Prioriteit 1: Talenten activeren

Lang niet alle vacatures in Vlaanderen raken ingevuld. Daarom is het belangrijk om alle beschikbare krachten aan werk te helpen. Door talenten en vaardigheden te ontwikkelen worden niet alleen werklozen geholpen op weg naar een geschikte baan, ook werknemers en zelfstandigen blijven langer aan de slag.

Instrumenten als loopbaanbegeleiding,  trajectbegeleiding op maat of een stage helpen toekomstige werknemers uit de werkloosheid en houden huidige werknemers aan het werk. Het (h)erkennen van competenties is dus voor alle partijen van belang.

Doelgroep:

- werkzoekenden
- deeltijds leerplichtige jongeren
- werknemers
- zelfstandigen