Prioriteit 2: Arbeidskansen geven

In onze hoogtechnologische samenleving wordt de lat steeds hoger gelegd, ook voor werknemers. Kansengroepen worstelen om de standaard te (blijven) halen en raken achterop. Zij vallen sneller in de werkloosheid en vinden ze maar moeilijk de weg naar de arbeidsmarkt terug.

Een persoonlijke aanpak met een aangepaste opleiding of een begeleiding op maat, is aangewezen om de minder bereikbare groepen op de arbeidsmarkt te krijgen en houden. Dat kan bijvoorbeeld door een begeleide werkervaring of werkplekleren.

Doelgroep:

- Personen met een arbeidshandicap
- Allochtonen
- Ouderen (50+)
- Kortgeschoolden
- Langdurig werklozen
- Werknemers van beschutte en sociale werkplaatsen, alsook buurtdiensten