Prioriteit 3: Ondernemen met mensen

Succesvol talenten activeren en vaardigheden ontwikkelen kan enkel binnen bedrijven die hierin wíllen investeren. Ook werkgevers kunnen de kwaliteit van de arbeid verbeteren door de werkomstandigheden aan te passen. Twee belangrijke factoren zijn ‘aandacht voor voldoende diversiteit’ en ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’.

Om de mensen aan het werk te houden zullen bedrijven en organisaties moeten investeren in een strategisch competentiebeleid, welzijn op het werk en een leefbare combinatie van werk en privéleven.

Doelgroep:

- Werkgevers