Prioriteit 4: Innovatie

Het ESF-Agentschap stimuleert de ontwikkeling van vernieuwende methodieken die helpen om banen te creëren. Sociale innovatie is een goede hefboom om het Vlaamse arbeidsmarktbeleid te verbeteren.

Volgende elementen spelen mee in het bereiken van sociale innovatie:

- een betere werking van de arbeidsmarkt
- mondig maken van de doelgroepen
- het aanzwengelen van ondernemerscreativiteit
- het aangaan van doelgerichte partnerschappen
- de erkenning van resultaten
- een consequente beleidsinvoering na evaluatie

Doelgroep:

- ESF-autoriteiten
- stakeholders
- beleidsmakers
- projectpromotoren
- al de doelgroepen van prioriteiten 1, 2 en 3