Programma-inhoud 2007-2013

België stelde een Meerjarenprogramma 2007-2013 op, waarin haar doelstellingen en activiteiten voor de eerste programmaperiode zijn bepaald. In het Vlaamse luik van het Belgische Meerjarenprogramma zijn drie doelstellingen vooropgesteld. Ten eerste wil ze opleidingen toegankelijker maken voor nieuwkomers. Ten tweede wil ze acties opzetten om de ontvangende samenleving actief te betrekken bij het integratieproces. En ten derde wil ze indicatoren en methodieken ontwikkelen waarmee men de vooruitgang kan meten en het integratiebeleid kan evalueren.

In de Jaarprogramma’s moet de lidstaat vervolgens concretiseren welke acties ze in de betreffende periode zal opzetten om de doelstellingen uit het Meerjarenprogramma te realiseren.