Programma-inhoud 2007-2013

Het Europees GlobalisatieFonds is erop gericht eenmalige, individuele hulp te voorzien aan personen die werkloos zijn geworden als gevolg van een economische of financiële crisis.

Het EGF heeft geen strategie om werknemers gedurende een langere periode te begeleiden. De periode  waarin het EGF de projecten kan realiseren, is gekoppeld aan de looptijd van het financiële kader van 1 januari 2007 tot 31 december 2013. Voor de volgende programmaperiode 2014-2020 worden voorbereidende stappen ondernomen.