Projectbeoordeling

De promotor vulthet projectrapport in de ESF-applicatie in en ondertekent het document.

De projectbeheerder controleert het projectrapport op de projectvoortgang en de naleving van de inhoudelijke en financiële voorwaarden zoals ze zijn beschreven in de projectovereenkomst en de handleiding van de projectoproep.

Bij een onduidelijkheid of onvolledigheid zal de projectbeheerder een email zenden om verduidelijking te vragen. Hij of zij zal daarbij een datum vooropstellen waarvoor het antwoord moet zijn teruggestuurd. Hou er rekening mee dat de projectbeheerder alle nodige stukken kan opvragen!

Als de rapportbeoordeling is afgerond zal de projectbeheerder – bij een tussentijds rapportering – de volgende vooruitbetaling berekenen. Die vooruitbetaling wordt ingebracht in de ESF-applicatie en bevestigd door de projectbeheerder en programmamanager.

Nadat u de projectbeoordeling (elektronisch) heeft ontvangen, heeft u nog 15 kalenderdagen waarin u bezwaar kan aanteken.