Product

Connect2work - mentoring naar werk

Connect2work - mentoring naar werk

Uit wat bestaat het product?: 

Connect2work introduceert een nieuw dienstverleningsconcept: mentoring naar werk voor hoogopgeleide anderstalige nieuwkomers (HOA). Daarmee willen we HOA die werkzoekend of onder hun niveau tewerkgesteld zijn ondersteunen in hun zoektocht naar een job op hun niveau door hen te koppelen aan een mentor. De mentee is een HOA, maximaal 6 jaar in het land, met goede kennis van het Nederlands en in het bezit van de nodige diploma’s en ervaring. De mentor is een vrijwilliger die tewerkgesteld is of is geweest in de sector of het beroep waarin de mentee aan het werk wil. Het concept wordt ontwikkeld op basis van buitenlandse ervaringen en wordt in de praktijk getest in Antwerpen. Het concept zal in een leidraad voor dienstverleners uitmonden, inclusief de nodige tools (bv. een handleiding voor mentoren) om in de praktijk aan de slag te gaan. Dit project is een partnerschap van HIVA-KU Leuven, vzw Integratie en Inburgering Antwerpen - de8 en VDAB.

Waarom wordt het product gebruikt?: 

We ontwikkelen mentoring naar werk voor hooggeschoolde anderstalige nieuwkomers (HOA) vanuit de vaststelling dat zij moeilijk toegang krijgen tot de arbeidsmarkt en tot jobs op hun niveau. Mentoring naar werk voor HOA is innovatief in Vlaanderen maar wordt in andere landen (bv. Canada, Denemarken) reeds lange tijd succesvol ingezet.

Hoe wordt het product gebruikt?: 

De leidraad kan gebruikt worden voor het opzetten van een mentoringproject en omvat de nodige tools (bv. een handleiding voor mentoren) om aan de slag te gaan. 

Wanneer wordt het product gebruikt?: 

De leidraad wordt gebruikt bij het opzetten van een mentoringproject en de bijbehorende tools kunnen ingezet worden eens het project loopt.

Gebruikers: 

We ontwikkelen een leidraad voor een nieuw dienstverleningsconcept: mentoring naar werk voor hoogopgeleide anderstalige nieuwkomers. De leidraad is gericht op dienstverleners die een mentoringproject willen opzetten en omvat de nodige tools (bv. een handleiding voor mentoren) om aan de slag te gaan. 

Doelgroepen: 

De mentee is een HOA, maximaal 6 jaar in het land, met goede kennis van het Nederlands (richtgraad 2.4) en in het bezit van de nodige diploma’s en ervaring. De mentor is een vrijwilliger die tewerkgesteld is of is geweest in de sector of het beroep waarin de mentee aan het werk wil.