Product

Leidraad connect2work: mentoring naar werk

fiche

Uit wat bestaat het product?: 

1.Leidraad voor dienstverleners
    Deel 1 Situering
•       Waarom mentoring naar werk voor HOA?
•       Totstandkoming Connect2work
    Deel 2 Leidraad
•       Uitganspunten
•       Organisatie
•       Werving en communicatie
•       Screening en selectie
•       Matching
•       De mentoringrelatie
•       Ondersteuning en opvolging
•       Evaluatie
ð  Voor elke keuze die er gemaakt moet worden, worden er voorbeelden gegeven van mogelijke invullingen en tips vanuit good practices.
ð  Per keuzemogelijkheid wordt toegelicht welke keuze gemaakt werd in Connect2work en waarom
 
 
2. Instrumenten voor de implementatie van een mentoringproject
-          Handboek mentoren:
o    Toelichting van het project connect2work, beschrijving van het mentoringproces met tips en trics, toelichting van de manier waarop mentoren ondersteund worden
o    Intakeformulier, engagementsverklaring, ontmoetingsverslag, tussentijdse evaluatie, eindevaluatie op maat van de mentor
-          Handboek mentees:
o    Toelichting van het project connect2work, beschrijving van het mentoringproces met tips en trics, links naar andere mentoringprojecten naar werk voor HOA
o    Intakeformulier, engagementsverklaring, ontmoetingsverslag, tussentijdse evaluatie, eindevaluatie op maat van de mentee
-          Monitoringinstrument voor dienstverleningsconcepten ifv mentoring naar werk voor HOA
-          Informatiebrochure voor mentor en mentee in de vorm van een flyer.  
 

Waarom wordt het product gebruikt?: 

Organisaties die zelf een mentoringproject willen starten voor HOA gericht op werk, kunnen de leidraad gebruiken om eigen keuzes te maken bij het opzetten van deze dienstverlening. Hiervoor worden verschillende mogelijkheden beschreven vanuit binnen-en buitenlandse mentoringprojecten als ook praktijkervaringen aangereikt vanuit het Connect2work project.
 
Organisaties die al een mentoringtraject uitvoeren of een mentoringtraject willen starten gericht op een ander doel of een andere doelgroep kunnen hier ook inspiratie uit halen. 

Hoe wordt het product gebruikt?: 

Dienstverleners lezen de leidraad, vullen de mogelijke keuzes op maat van hun organisatie in en passen de ontwikkelde instrumenten aan de eigen noden aan. 

Wanneer wordt het product gebruikt?: 

Bij de opstart van een mentoringtraject voor HOA naar werk en/of om een project te verfijnen of aan te passen. 

Gebruikers: 

Dienstverleners die een mentoringproject naar werk voor hooggeschoolde anderstalige nieuwkomers willen opstarten

Doelgroepen: 

Hooggeschoolde anderstalige nieuwkomers