Projecten

Organisatie: 
Campus Lange Nieuwstraat
A:
Lange Nieuwstraat 101 2000 Antwerpen
Projectverantwoordelijke: 
_Niet Beschikbaar

Kickstart Your Soft Skills (KYSS)

In een snel evoluerende arbeidsmarkt zijn soft skills - naast hard skills - onmisbaar. Ze hebben een enorme invloed op het goed functioneren van werknemers, zowel op de werkvloer zelf als bij interacties met partners en klanten. Onderzoek toont aan dat jongvolwassenen het belang van soft skills op de werkvloer onderschatten. Ze zien amper in welke vaardigheden werkgevers belangrijk vinden. Bovendien blijkt in de praktijk dat een relevant deel van de jongeren sommige van deze generieke werkkwaliteiten niet of onvoldoende beheersen. Het is dan ook een uitdaging om jongeren meer te stimuleren en beter te begeleiden bij de ontwikkeling van soft skills die ze nodig hebben op de werkvloer. We kiezen daarbij voor de doelgroep van jongvolwassenen die een aanloopfase zitten naar de arbeidsmarkt, ook studenten en gediplomeerden hoger onderwijs (HBO5, bachelor, master). Voor deze doelgroep zijn reeds tools voorhanden, maar het gaat dan over assessmenttools in een commerciële setting, niet om begeleidingstools die de ontwikkeling van soft skills beogen en ondersteunen. We zien een nood aan tools die reeds in het hoger onderwijs kunnen ingezet worden in de begeleiding van jongvolwassenen, o.m. tijdens stages… Met deze tools willen we jongvolwassenen sneller, beter en breder voorbereiden op soft skills die onmisbaar zijn voor een goed functioneren op de werkvloer en hen op die manier ook behoeden voor onprettige ervaringen of zelfs snelle uitval bij hun eerste werkervaringen. Kickstart Your Soft Skills (KYSS) wil jongvolwassenen stimuleren en ondersteunen om hun professionele ontwikkeling ook op het terrein van soft skills verder aan te pakken. Begeleiders op de werkvloer reiken we materialen en methodieken aan om deze jongeren te coachen. Bij uitbreiding zijn de tools allicht ook inzetbaar bij loopbaanbegeleiding en ontwikkeling van generieke competenties van oudere werknemers.

ESF goedgekeurd bij aanvraag / ESF approved on request: 
€174 000.00
VCF goedgekeurd op aanvraag / VCF approved on request: 
€107 879.00
Andere financiering goedgekeurd bij aanvraag / Other financing approved on request: 
€8 120.00
TSK goedgekeurd bij aanvraag / Total eligible costs approved on request: 
€290 000.00
ESF uitbetaald bij eindsaldo / ESF paid at closing balance: 
€174 000.00
VCF uitbetaald bij eindsaldo / VCF paid at closing balance: 
€107 879.00
Andere financiering uitbetaald bij eindsaldo / Other financing paid at closing balance: 
€39 132.00
TSK uitbetaald by eindsaldo / Total eligible costs paid at closing balance: 
€321 011.00
Medefinanciëringspercentage Europese fondsen / Co-financing rate European funds: 
54.20%
Project ID: 
7371
Oproep: 
Transnationaliteit III
Thema's: 
Leven lang leren
Programma: 
ESF 2014-2020
Prioriteit: 
5
Project status: 
In Uitvoering
Laatste update: 
17/06/2022
Looptijd van het project: 
01/01/2018 tot 31/12/2021
Oproepnummer: 

409