Projecten

Organisatie: 
Hogeschool West-Vlaanderen
A:
Marksesteenweg(Kor) 58 8500 Kortrijk
Projectverantwoordelijke: 
De Geyter Lode
T:
056/24.12.90
Partners: 
Hogeschool West-Vlaanderen
GVO

behoud de begeerte

Ontwikkelen van een actieplan en instrumentarium voor het omgaan met moreel ongenoegen bij zorgverleners in de ouderenzorg, met oog op retentie en kwaliteit van de zorg.De zorgsector staat onder enorme druk door evoluties op de arbeidsmarkt, in de zorgvraag en zorgorganisatie. Vandaag werkt 11,5% van de actieve bevolking in Vlaanderen (294.000 mensen) in de zorgsector. In 1980 was dat nog 5,6%. In 2014 zal dit 13% zijn. Opdat de zorgsector deze uitdagingen het hoofd kan bieden, moeten we de instroom van personeel aanmoedigen, maar zeker ook de (deeltijdse) uitstroom tegengaan. Door het tekort aan personeel is de werklast van verpleegkundigen en verzorgenden enorm toegenomen. Meer dan de helft van de personeelsleden in een zorgberoep werkt deeltijds. Een deel van het personeel geeft er na enkele jaren de brui aan. Liefst 34.4% van de verpleegkundigen werkzaam in de ouderenzorg in Vlaanderen denkt eraan om ander werk te zoeken binnen de 2 jaar (Van Buggenhout, 2010). Met dit project willen wij een fenomeen onder de aandacht brengen en een actieplan ontwikkelen dat zich zicht op het aanpakken van ‘moral distress’. ‘Moral distress’ of ‘moreel ongenoegen is het gevoel dat men er niet in slaagt om de zorg te bieden die voldoet aan de eigen ethische normen. Dit fenomeen heeft een belangrijke impact op verloop en kwaliteit van de zorg en wordt veroorzaakt door werkstressoren zoals emotionele belasting en werkdruk alsook de perceptie van inadequate zorg. Het gevoel van tekort te schieten ontstaat heel vaak bij zorgverleners in een maatschappelijke werkcontext die gekenmerkt wordt door een schaarste aan mensen en middelen, waarbij de zorgbehoeften bij en de verwachtingen van zorgvragers quasi altijd groter zijn dan de middelen die kunnen worden ingezet om hieraan tegemoet te komen. Moreel ongenoegen vertoont een duidelijk verband met belangrijke organisatie-uitkomsten als verloop, productiviteit (deeltijdse versus voltijdse arbeid) en kwaliteit van de dienstverlening. Zoals hierboven met recent cijfermateriaal wordt gestaafd, zijn de uitlokkende factoren van moreel ongenoegen in de Vlaamse zorgsector duidelijk aanwezig. Gezien de impact van moreel ongenoegen op de kwaliteit van de zorg en het behoud van personeel, vormt dit thema het speerpunt van het innovatief actieplan dat binnen dit project zal worden ontwikkeld.

ESF goedgekeurd bij aanvraag / ESF approved on request: 
€112 222.00
VCF goedgekeurd op aanvraag / VCF approved on request: 
€112 222.00
Andere financiering goedgekeurd bij aanvraag / Other financing approved on request: 
€2 267.00
TSK goedgekeurd bij aanvraag / Total eligible costs approved on request: 
€226 712.00
ESF uitbetaald bij eindsaldo / ESF paid at closing balance: 
€110 703.00
VCF uitbetaald bij eindsaldo / VCF paid at closing balance: 
€110 703.00
Andere financiering uitbetaald bij eindsaldo / Other financing paid at closing balance: 
€2 236.00
TSK uitbetaald by eindsaldo / Total eligible costs paid at closing balance: 
€223 642.00
Medefinanciëringspercentage Europese fondsen / Co-financing rate European funds: 
Project ID: 
4992
Oproep: 
Innovatie 2013 - ronde III
Thema's: 
Actief ouder worden en langer doorwerken
Programma: 
ESF 2007-2013
Prioriteit: 
04
Project status: 
Afgesloten
Laatste update: 
02/09/2022
Looptijd van het project: 
01/01/2014 tot 31/12/2015
Oproepnummer: 

268