Sensibilliseringsstrategieën

Deze website staat in het teken van gelijke kansen voor mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt. Want we willen dat mensen gaan praten over gender, gelijke kansen, het evenwicht tussen werk en ‘privé’, rechten (zoals ouderschapsverlof), de loonkloof, beleidsbeïnvloeding en duurzaam leren en werken.

Via goede voorbeelden, positieve ervaringen en sensibilisering kan je mensen warm maken voor nieuwe inzichten. En ervoor zorgen dat ze zich anders gaan gedragen. Vooral in gevallen waarin het moeilijk is om een nieuw gedachtegoed aan de man te brengen, of om een bestaande gedachtegoed bij te sturen, zijn sensibiliseringsacties nuttig.

M/V/X in communicatie: Sensibiliseren doe je niet van de ene dag op de andere. Een gebalanceerde, weloverwogen strategie uitwerken, is een must. Ontdek hoe je zelf aan de slag kan aan de hand van tips, tricks en succesvolle, inspirerende voorbeelden.

M/V/X op de werkvloer: Ondanks de vele voordelen van gendergelijkheid en genderbalans binnen bedrijven en organisaties, is de genderkloof nog steeds aanwezig. Ontdek enkele ideeën en tools waarmee je aan de slag kan om gendergelijkheid op de werkvloer te promoten.

M/V/X in je project: Hou altijd rekening met genderaspecten wanneer je een projectvoorstel maakt. Naast belangrijk en nuttig, is dat ook noodzakelijk wanneer je een project indient bij ESF. Je leest hier enkele tips om je daarbij te helpen.

Goede praktijken

Contactpersoon: 

Annemie Roets
T:
02/552 83 33