Sportief leiderschap

Wat houdt het project in en wat wil men bewerkstelligen

Sportief Leiderschap staat voor een geïntegreerd humanresourcesbeleid dat leidt tot een duurzame, ‘gegenderde’ aanpak van zowel instroom, doorstroom, opleiding als werkorganisatie.

Sportief Leiderschap is een zeer compleet concept. Het reikt een stappenplan, voorbeelden en producten aan die een onderneming kunnen helpen haar beleid en gewoontes te ‘genderen’. Het stappenplan is bewust algemeen gehouden. Elke onderneming moet zelf afwegen met welke stappen en producten ze zichzelf ‘gendert’.

In het hele project wordt rekening gehouden met de lage scholingsgraad van het personeel, de allochtone afkomst van één op vier werknemers en het feit dat de ‘decision makers’ hoofdzakelijk mannen zijn.

Product(en)

Het product omvat een stappenplan (op papier) en bijhorende tools en opleidingen. Opgebouwd uit een voorbereidende analyse en negen (groei)fases helpt het een onderneming of organisatie om haar HR-beleid en interne gewoontes te herzien.

Omschrijving uitvoerders

Sports World is een sportwinkelketen en heeft dit product ontwikkeld.

Gevalideerd product

De producten van Sportief leiderschap werden door een groep experten positief gevalideerd. Dit product werd daarna lichtjes herwerkt zodat het een algemeen inzetbaar HR-instrument is geworden. Het herwerkte product kreeg de naam: De HR-Boom: 'Divers' HR-beleid voor in- en doorstroom.

Contactpersoon: 

Annemie Roets

Annemie Roets
T:
02/552 83 33