Technische problemen ESF applicatie

Enkele toepassingen van de Vlaamse overheid hebben momenteel te kampen met technische problemen. Bij het indienen van rapporteringen en projectvoorstellen via de ESF applicatie kan je bijgevolg hinder ondervinden.
We werken volop aan een oplossing.
Alvast bedankt voor je begrip en geduld.