Tijdsregistratie-applicatie voor opleidingen

In opleidingsoproepen dient u de tijdsregistratie-applicatie te gebruiken. De tijdsregistratie-applicatie vervangt de handtekeningen op een papieren aanwezigheidslijst.

Enkel door een correcte registratie van de deelnemers in deze applicatie kan u subsidies ontvangen voor uw ESF-project. Deze werkwijze biedt u rechtszekerheid over de gesubsidieerde uren. Een andere wijze van registreren is niet toegelaten.

We helpen u graag een handje bij het starten met werken met de tijdsregistratie-applicatie.