Vrouwen & Arbeidsmarktparticipatie

Wat houdt het project in en wat wil men bewerkstelligen

In het project werd gepeild naar de mogelijkheden inzake het creatief omspringen met arbeidstijden. Verder ging het na in hoeverre synergie tussen werk en ‘privé’ mogelijk is.

In het V&AMP-project werd rond volgende thema's gewerkt:

  • Arbeidstijd en flexibiliTIJD (gecomprimeerde werkweek, thuiswerk, deeltijdse contracten, verschuiving van werkuren, …)
  • Mobiliteit (carpoolplan, bedrijfsbus, bedrijfsfietsen, gereserveerde parkings voor carpoolers, …)
  • Kinderopvang (opvang zieke kinderen, vakantiecheques, bedrijfsoverschrijdende vakantieopvang, …)
  • Gezinsondersteunende diensten (loketfaciliteiten, broodautomaat, strijkdienst, carwash)
  • Verlof en overuren (cafetariaplan, deeltijdse contracten, oproeppool, …)

Product(en)

De output is een logboek, dat de neerslag vormt van de procesmatige methodiek om aan een gezins- en mensvriendelijk personeelsbeleid te werken Er worden tevens concrete tips en tricks gegeven.

Omschrijving uitvoerders

Het project werd uitgevoerd door het toenmalige ERSV Limburg en RESOC Kempen.

Gevalideerd product

Het product van V&AMP werd door een groep experten positief gevalideerd. Dit product werd daarna lichtjes herwerkt zodat het een algemeen inzetbaar HR-instrument is geworden. Het herwerkte product kreeg de naam: C&F: Een bewustmakingstool voor een gezinsvriendelijk HRM.

Contactpersoon: 

Annemie Roets

Annemie Roets
T:
02/552 83 33