Vertrek vanuit de doelgroep

Je doelgroep bepalen is altijd de eerste stap. Definieer die tot in de puntjes.
• Wie zijn ze?
• Wat zijn hun noden?
• Wat is jouw relatie met de doelgroep?
• Via welke kanalen kan je hen bereiken (sociale media, flyers, rechtstreeks contact)?
• Wat heb je nodig (budget, tools, …) om hen te bereiken?

Hoe communiceren?

Het informatieaanbod of het gedachtegoed dat je wil communiceren, moet relevant zijn voor de doelgroep. Pas dan luisteren ze. Een mooie verpakking volstaat niet.

Doelgroep en strategie moeten hand in hand gaan. Zorg voor informatie die hen zoveel mogelijk aanspreekt, prikkelt, hun problemen oplost en inspeelt op hun noden.

 • De informatie die je de wereld instuurt, moet dicht bij de ervaringswereld van de doelgroep liggen. Je leert die ervaringswereld beter kennen door onderzoek te doen en door je gevoel te gebruiken.
 • Focusgroepen zijn een goed hulpmiddel om je doelgroep te leren kennen. Focusgroepen hebben soms wel de neiging om sociaal wenselijk te antwoorden. Vandaar dat participerende observatie het beeld dat uit focusgroepen komt, kan verfijnen en bijstellen.
 • Mailen of folders uitdelen is sowieso een anonieme manier om contact te leggen. Het werkt enkel indien je het combineert met andere communicatievormen. Cruciaal is dat je boodschap bij de juiste doelgroep terecht komt. Gebruik bij voorkeur professionele mailsoftware of -websites die je een overzicht tonen van de doorklikratio. Gebruik je folders? Hou dan bij hoeveel er effectief worden uitgedeeld en hoeveel er blijven liggen.
 • Je moet je niet enkel richten naar de believers maar naar mensen die nog overtuigd kunnen worden. Tegenstanders moet je uitnodigen mee te doen of “buy them in”.

Zorg er tot slot voor dat je een antwoord kan formuleren op elk van volgende vragen.

 • Hoeveel mensen wil je bereiken?
 • Hoeveel tijd en middelen heb je?
 • Welk aspect van je project heeft nieuwswaarde? Met andere woorden: waarrond bouw je je campagne op?

Hier geven we een aantal voorbeelden van campagnes die vertrokken vanuit een doelgroepbenadering.

MV United

De MV United-campagne bereikte diverse doelgroepen door uiteenlopende kanalen te gebruiken. In het kader van het Europees Jaar voor Gelijke Kansen sloegen het Europees Sociaal Fonds Vlaanderen de handen in elkaar met tal van organisaties, waaronder mediapartners uit de televisiewereld (VRT, Vitaya en regionale zenders) en de geschreven pers (Sanoma Magazines). Hiermee werd het belang van gelijke kansen voor mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt en thuis op de agenda gezet. Volgende projecten maakten deel uit van de MV United-campagne:

 • 180

Het project 180 vertrok van een zelfhulpboek voor vaak geïsoleerde, langdurig werklozen. Het boek begeleidt mensen op hun weg naar meer zelfvertrouwen, een nieuwe opleiding en uiteindelijk een nieuwe job… Om het zelfhulpboek te promoten werd een minisoap geschreven. De tv-serie was eerst op alle regionale zenders te zien. Nadien ook op een nationale zender. In de tv-serie gebruikt het hoofdpersonage, een vrouw die opnieuw op zoek gaat naar werk, het zelfhulpboek. Er werd eveneens een poster ontworpen.

 • Teamtime

TeamTime is een magazine dat to the point, licht verteerbare en bruikbare informatie geeft. Info die de Vlaamse mannen en vrouwen meteen kunnen toepassen in hun drukke leven met betrekking tot de combinatie werk-gezin-vrije tijd. TeamTime was een product van Comeva en Sanoma Magazines Belgium. Een aantal voorbeelden van dit tijdschrift: MVUNited in Werk & Privé, Ben jij in Balans

 • De grote oversteek

De grote oversteek is een unieke docureeks over de rolpatronen van mannen en vrouwen. Twee Vlaamse dorpen dompelden zich één week lang onder in een grootschalig sociaal experiment. De vrouwen van het Limburgse Lafelt zijn bij de vrouwen van Rosmeer gaan wonen. De mannen van Rosmeer woonden diezelfde week bij de mannen van Lafelt. Vlaanderen kreeg zo, één week lang, een mannendorp en een vrouwendorp, in het mooie zuiden van Limburg. Bekijk hier een fragment.

 • Emma

Emma was een telenovela over een vrouwelijke omroepster die te kampen kreeg met vooroordelen omwille van haar leeftijd. Deze serie werd uitgezonden op de openbare omroep VRT en had als doelgroep een breed publiek. Bekijk hier twee afleveringen: episode 8 en episode 73.

 • Dochters van Venus

Dochters van Venus was een docureeks waarin op een realistische manier getoond wordt welke mogelijkheden en moeilijkheden vrouwen voor en tijdens hun loopbaan tegenkomen. Vijftien getuigen, met verscheiden sociale en professionele achtergrond, vertelden over hun persoonlijke geschiedenis. Vitaya zond de reeks in het voorjaar van 2008 uit. Met dit project wilden Vitaya en Markant vrouwen op weg helpen in hun professionele loopbaan. Bekijk de trailer.

 • GPS voor het nieuwe huishouden

Elk gezin is een kleine onderneming. Met wat planning en goede afspraken houdt men het gezellig. In dit boekje vind je tips & tricks om van je gezin een geslaagde onderneming te maken. Dit boekje werd ontwikkeld door Amazone vzw (lees hier meer over hun project) en was vooral gericht naar gezinnen.

 • Mira

MIRA staat voor ‘Mediacampagne rond Interculturaliteit in Relatie tot de Arbeidsmarkt’. De doelstelling van deze campagne is de kansen van allochtone vrouwen op de arbeidsmarkt vergroten. Er werden enkele praktische brochures uitgewerkt om de allochtone vrouw te begeleiden in haar zoektocht naar werk, kinderopvang en andere.

Als vervolg op het project, werkten een 10-tal cursisten een theaterstuk uit dat veel Vlaamse scholen en culturele centra aandeed. Ook hier was ‘tolerantie en vooroordelen’ het centraal thema, dat verwerkt werd met de nodige dosis humor en drama.

 • Gender bij de melk

Het thema gender geef je best met de paplepel mee. Genderbewustzijn mag een vanzelfsprekendheid worden in de klas, net zoals de 'melkjes' van vroeger. Meisjes en jongens van het vijfde en zesde leerjaar staan voor een belangrijke keuze. Toch kiezen ze hun school en studierichting vaak met gender-oogkleppen op. Genderpatronen zitten immers diep in onze samenleving ingebakken. Zeker in de school. Bij jongens denken we aan technische richtingen, meisjes zouden het beter doen in ASO. Gasten gaan voor wetenschap, grietjes voor talen. ‘Pilote’ klinkt even raar als ‘onthaalvader’. MV United en het Europees Sociaal Fonds bouwden er een website rond met leuke filmpjes. Je vindt er ook de brochure en een fotowedstrijd. Bij de fotowedstrijd werd aan de jongeren in de klas gevraagd wat gender voor hen betekende. De winnaar mocht met de hele klas naar Technopôlis.

 • Gender bij de koffie

De koffieklets op het werk gaat vandaag over gender. Wat vind je van brandweervrouwen en vroedmannen? Waarom duurt vaderschapsverlof minder lang? Verdienen vrouwen echt minder? MV United en het Europees Sociaal Fonds lanceerden in 2014 op Internationale Koffiedag (29/09) een straffe postercampagne, opdat niemand op de werkvloer zich aan het thema gender zou branden. Iedereen kon leuke leuzen, slimme slogans en straffe oneliners inzenden. De inzender van de leukste slogan won een deluxe koffiemachine voor op het werk.

Mannen en kinderopvang

Maar het hoeft niet steeds zo grootschalig te zijn. De ESF-promotor VBJK maakte een leuke campagne gericht naar mannen om hen te motiveren te kiezen voor een baan in de kinderopvang. Mannen werden afgebeeld als fakir, indiaan, werfleider of piraat met telkens een knipoog naar kinderopvang.