Vrouwelijk spontaan

Wat houdt het project in en wat wil men bewerkstelligen

Vrouwelijk spontaan staat voor ‘Sensibilisering rond persoonlijke ontwikkeling als antwoord voor vrouwen’. Het project vertrok vanuit de vaststelling dat vrouwen op de arbeidsmarkt nog te vaak een ongelijkwaardige positie bekleden ten opzichte van mannen. Vrouwen ervaren vooral een ongelijke toegang tot functies in sectoren waar veel laaggeschoolden tewerkgesteld zijn.

Dit probleem vormde het vertrekpunt van Vrouwelijk spontaan. Gelijke kansen creëren voor mannen en vrouwen in laaggekwalificeerde functies was het hoofddoel van dit project. Dit met het oog op jobverruiming en horizontale en verticale doorstroming.

Vrouwelijk spontaan voorziet voor vrouwen een cursus ‘persoonlijke ontwikkeling’. Die cursus brengt hen sociale en communicatieve vaardigheden bij, die handig zijn om zich op de arbeidsmarkt te profileren, in een werksituatie te functioneren en naar een andere functie door te stromen.

Vermits vrouwen in laaggekwalificeerde, uitvoerende functies weinig tot geen kansen krijgen om aan dit soort opleidingen deel te nemen, vond de promotor het noodzakelijk om de bedrijfswereld te sensibiliseren en te informeren over het belang ervan. Ook een sensibilisatieactie naar de vrouwen zelf, om hen te overtuigen van het nut van opleidingen en de invloed ervan op hun loopbaan, was relevant. De meesten onder hen hadden immers nog nooit een soortgelijke opleiding gevolgd.

Product(en)

Omschrijving uitvoerders

Thomas More Kempen

Contactpersoon: 

Annemie Roets

Annemie Roets
T:
02/552 83 33