Waarden

Duurzaamheid

Duurzaamheid sluit aan op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun behoeften te voorzien in gevaar te brengen.
Als organisatie willen we de principes van MVO toepassen.

Collegialiteit

Is het respect dat collega's voor elkaar opbrengen. De capaciteiten van iedere collega worden gerespecteerd.
Collegialiteit houdt in dat je je collega’s helpt en ondersteunt wanneer dat nodig is. Je ziet dus wat collega's nodig hebben om hun werk goed en correct uit te voeren, bijvoorbeeld spontaan informatie doorspelen. Collegialiteit betekent ook rekening houden met behoeften en belangen. Hierdoor lever je een positieve bijdrage aan de werksfeer.

Klantbetrokkenheid

De ESF-medewerkers hebben een open en attente houding, zowel naar de klanten als naar alle belanghebbenden.
De klant komt makkelijk in contact en kan eenvoudig met ons communiceren. Alle betrokkenen voelen zich objectief behandeld, gerespecteerd en gewaardeerd.
Deze relatie is gebaseerd op respect en waardering voor ieder. Afspraken en beloften worden strikt nagekomen. Er wordt rekening gehouden met ieders belangen. Al deze aspecten zorgen ervoor dat een vertrouwensrelatie kan ontstaan.

Veranderbereidheid

Er wordt voortdurend gezocht naar verbeteringen in de werkwijze en nieuwe trends worden van kortbij gevolgd en geanalyseerd. Nieuwe en vernieuwende ideeën zijn altijd welkom. De kennis en vaardigheden die hierdoor opgebouwd worden, worden automatisch uitgewisseld met alle betrokkenen.