Werkbaarheid en Integratie op streekniveau (WIS)

Wat houdt het project in en wat wil men bewerkstelligen

De doelstelling van dit transnationaal project was het verhogen van de tewerkstelling van kansengroepen op de Noord-Limburgse arbeidsmarkt en dit als onderdeel van een socio-economisch streekbeleid. Deze uitdaging werd in 2 sporen opgedeeld :

1. Een méér-tewerkstelling van kansengroepen op streekniveau bevorderen
2. Een arbeidsmarktbeleid op regioniveau ontwikkelen
De promotor besteedde hierbij ook extra aandacht aan gendermainstreaming en diversiteit en werkte hiervoor samen met een Nederlandse organisatie gespecialiseerd in gender en non-discriminatie, nl. Art.1. Midden Nederland

Product(en)

De promotor ontwikkelde 2 producten specifiek voor het verhogen van de tewerkstelling van kansengroepen; nl. “Beroepsoriëntatie en Opleiding via Werkplekleren (BOW)” en
“Goede praktijken voor een regionaal arbeidsmarktbeleid”;
Daarenboven ontwikkelde Open Atelier Noord-Limburg in samenwerking met Art.1. Midden Nederland een genderscan
Gendertoets
Deze uitgebreide gendertoets laat toe om een organisatie of bedrijf te screenen op diversiteit en gender. De toets bestaat uit 5 delen.
• Deel 1 en 2 polsen cijfermatig of de organisatie en personeelssamenstelling een afspiegeling is van de bevolkingssamenstelling in de regio.
• Deel 3 handelt over de aantrekkingskracht van de organisatie op nieuwe medewerkers.
• Deel 4 laat toe om het personeelsbeleid te evalueren met betrekking tot ruimte voor diversiteit en
• Deel 5, tenslotte, geeft inzicht in te verwachten succes- en faalfactoren bij de beleidsimplementatie van gendermainstreaming.
Deze toets vormt dan ook een gefundeerde aanzet om een genderbewust beleid uit te bouwen op de werkvloer.

Omschrijving uitvoerders

Noord-Limburgs Open Atelier

Contactpersoon

Noord-Limburgs Open Atelier
Haltstraat 90b1
3900 Pelt
Info@openatelier.be
011 66 59 33
T.a.v. Geert Vermeulen