Openstaande oproepen

Oproep
543
Deadline: 
dinsdag, 31 augustus, 2021

Wat?

Om te kunnen anticiperen op de dynamiek van de arbeidsmarkt en het opleidings- en onderwijsaanbod hierop beter te laten aansluiten, is een gerichte focus op competenties noodzakelijk. Om goed in te kunnen spelen op veranderingen is het van belang in kaart te brengen welke competenties en competentieveranderingen nodig zijn en hier (met alle nodige partners) de nodig acties voor uit te rollen.

Oproep
540
Deadline: 
vrijdag, 20 augustus, 2021

ESF Vlaanderen wil de ontwikkeling en uitrol van begeleidingstrajecten die ondernemingen (incl. kmo’s) ondersteunen bij de integratie van concrete geavanceerde datagedreven, digitale technologieën die leiden tot een digitaal transformatieproces, en waarin ook diverse aspecten van human capital meegenomen worden.

Oproep
539
Deadline: 
vrijdag, 20 augustus, 2021

Via deze oproep willen we ondernemingen (en hun werknemers), met een aanbod van gerichte, efficiënte en toegankelijke basisopleidingen ondersteunen in het verhogen van hun maturiteit op vlak van cybersecurity.

Oproep
494

Deze oproep richt zich exclusief tot organisaties die een project uitvoerden binnen oproep 393 ‘Innovatie door exploratie’ en oproep 394 ‘Innovatie door adaptatie’. Met deze oproep ondersteunen we organisaties die een succesvolle pilot uitvoerden en impact aantoonden om de ontwikkelde dienstverlening op te schalen.