Openstaande oproepen

Oproep
451

Wat?

Met deze oproep willen we proefprojecten financieren die verkennend werken rond de mogelijkheden en de modaliteiten van duaal leren in het hoger onderwijs, inclusief de graduaatsopleidingen, en het volwassenenonderwijs. De bestaande kaders en de ervaringen van het huidige implementatieproces van duaal leren in het secundair onderwijs kunnen hierbij als inspiratiebron dienen. De projecten bouwen voort op de ervaringen en praktijken in het hoger onderwijs en volwassenenonderwijs.

Oproep
450

Wat?

Met de oproep willen we vanuit ESF de realisatie van duaal leren in Vlaanderen ondersteunen en wensen we projecten te financieren die zorgen voor een verdere professionalisering en omkadering van het leertraject van de jongere. Projecten omvatten een voorbereidende fase van het duale leertraject (van 1 maart 2019 tot 31 augustus 2019) en een uitvoeringsfase (van 1 september 2019 tot 31 augustus 2020)

Oproep
446

Wat?

Een job waarin je....
… inspraak hebt in de planning
… niet het gevoel gevoel hebt dat zaken boven je hoofd beslist worden
… kan bijleren
… mag meedenken
… jouw aandeel duidelijk herkent
In zo’n job kan je het beste van jezelf geven. Zulke jobs zijn werkbaar en dat is wat we beogen in deze oproep: het creëren van werkbare jobs in wendbare organisaties.

Met projecten binnen deze oproep willen wij het werkbaar werk in Vlaanderen verbeteren door organisaties te stimuleren de arbeid op een andere manier te organiseren.